Animacja przycisków CSS3 + Javascript

Animacja przycisków

Sprawdź przyciski DEMO